Hesapları İnceleme Komisyonu

 

 
Başkan
Enis SAYGI
 
Üye
Deniz ERDEM
 
 
Üye
İbrahim ERGÜN

 

HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

1- Her yıl Aralık ayı içerisinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bütçe Tasarısı'nı Meclis Meclis Başkanı'nın komisyona sevkini incelemek, ilk meclis toplantısında rapor halinde sunmak.

2- Her yıl Ocak ayı içerisinde geçmişe ait gelir-gider tablosu ile bilançoyu rapor halinde Meclis Başkanı'nın komisyona sevki ile incelemek, ilk meclis toplantısında rapor halinde sunmak.