Jean Monnet Bursu

Sayın Üyemiz,

Konu: Jean Monnet Bursu

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde,AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağının arttırılması ve AB müktesabının etkin bir biçimde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla,Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı 2019-2020 Akademik Yıl Duyurusu 4 Ekim 2018 tarihinde yayımlanmıştır.
Son başvuru tarihi 04 Aralık 2018 olan burs programına ilişkin başvuru koşulları,sınav sürecine ilişkin gerekli bilgi ve belgeler Avrupa Birliği Başkanlığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programının (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinde yer almaktadır. 
Bilgilerinize arz olunur.