Mali Politikamız

 

Mali politikamız;
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanununa bağlı yasal mevzuatlar çerçevesinde; borsamız kaynaklarının verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlayarak, mali yönetimimizi şeffaf, tutarlı ve hesap verilebilir bir biçimde gerçekleştirmek ve raporlamaktır.