Kurum Dışı Eğitim Programı

DUYURU!
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 21.09.2017 tarihli 14481 sayılı yazısına istinaden;
2017 yılı son dönem kurum dışı eğitim programı çerçevesinde; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından, Ekim- Kasım ve Aralık 2017 aylarında, Ankara ilinde aşağıdaki sunulan konu başlıkları altında;
1) Fizibilite Hazırlama Eğitimi
2) Firma Değerlendirme Eğitimi 
3) İşletmelerde Maliyet Uygulamaları
4) Proje Süreç Yönetimi
5) Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi,
eğitimler düzenleneceği bildirilmektedir. 
Eğitim içerikleri ve takvimi; www.kalkinma.com.tr adresinde, Ana sayfa/Ana Sayfa Gruplar/ Duyurular/ Genel Duyurular/ Kurum Dışına Sunulan Eğitimler bağlantısında yer almaktadır.