Mali Politikamız

 

Susurluk Ticaret Borsası olarak mali politikamız;

Mali yönetimimizi 5174 Sayılı Kanun ve mali yönetmeliklere uygun, şeffaf, tutarlı ve hesap verebilir bir biçimde gerçekleştirmek, tamamen kanuni yollarla elde ettiğimiz kaynakları iç ve dış paydaşlarımızın ve bölge halkının yararına kullanmaktır.